Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné eurookno IV68 U=1,2 dvoukřídlové
Kód výrobku SVT1872
Typ výrobku DOMINO 68+ Euro IV68 - U 1,2
Obrázek výrobku obrazek_domino_iv_68.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěné eurookno s unikátní konstrukcí rámu s výbornými tepelně-izolačními parametry. V křídle dvě těsnění, ve skle rámečky TGI - Spacer M.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 1390 - CPD - 0146 -10/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2010
Prohlášení o shodě číslo 001/13
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití do obytných i průmyslových budov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1480x2180 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 68 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) domino_68_ultra_euro_iv68_rez_1.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.0 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
268601_tpvso_domino_68_euroiv68_u_1_2_dvojk_svt1872.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 8A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce eOkno spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení eOkno
Právní forma s.r.o.
26904187
Email netolicka@eokno.cz
Web www.eokno.cz
Telefon +420 602 723 930
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tasov
čp. 245
Obec Tasov
PSČ 675 79
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne