Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Buderus - solární kolektor plochý CKN 2.0-s
Kód výrobku SVT1884
Typ výrobku Logasol CKN 2.0-s
Obrázek výrobku obr_ckn_2_0_s.jpg
Stručný popis výrobku Deskový atmosférický solární kolektor vhodný pro montáž na střechu nebo plochou střechu. Kolektor je opatřen tvrzeným bezpečnostním sklem s vysokou světelnou propustností.
Dovozce Bosch Termotechnika s.r.o., divize Buderus
Web www.buderus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S1924 F
Datum vystavení certifikátu shody 14.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 8718532953
Datum vystavení prohlášení o shodě 04.12.2012
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1032x67x2026 [mm]
hmotnost 30 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.09 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.936 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.761 [-]
účinnost kolektoru 0.628 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1215 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 4.083 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.012 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 194 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 6 [MPa]
vodní objem 0.8 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 1.5 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Bosch Termotechnika s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bosch Termotechnika s.r.o.
Právní forma s.r.o.
18953573
Email Termotechnika@cz.bosch.com
Web www.bosch.cz
Telefon +420 272 191 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Višňovkou
čp. 1661/36
Obec Praha
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne