Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře, izolační výplň
Kód výrobku SVT1973
Typ výrobku GEALAN S8000IQ
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře systém GEALAN S8000, s izolační výplní
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-410/Z
Datum vystavení certifikátu shody 03.06.2013
Prohlášení o shodě číslo B_POV/PD_S8000_01/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití výplň stavebního otvoru
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100x2250 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 8010_8076_dvere.PDF
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.55 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
267889_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_dvere_s8000_vypln.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C1
Výrobci
Výrobce Bohemia okno, a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BOHEMIA OKNO
Právní forma a.s.
28586921
Email info@bohemiaokno.cz
Web
Telefon +420 571 478 151
Fax +420 571 411 134
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stará cesta
čp. 1090
Obec Vsetín
PSČ 755 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne