Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno a dveře
Kód výrobku SVT2015
Typ výrobku PASIV_08
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastová okna a dveře pro použití v nízkoenergetických a pasivních domech. Okna a dveře jsou vyrobena z německého šestikomorového profilu GEALAN S 9000 se středovým těsněním a osazena izolačním trojsklem s teplým rámečkem a kováním SIEGENIA-AUBI se zvýšenou bezpečností.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-287/Z
Datum vystavení certifikátu shody 14.05.2013
Prohlášení o shodě číslo P_S9000_1
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.05.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití svislé obvodové stěny
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 83 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.92 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C5
Výrobci
Výrobce LD OKNA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LD OKNA
Právní forma a.s.
63275899
Email info@ld-okna.cz
Web www.LD-OKNA.cz
Telefon +420 387 313 439
Fax +420 387 313 437
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Klaricova
čp. 22
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: