Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vnější dveře
Kód výrobku SVT2055
Typ výrobku PREMIUM VD_1,1
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové dveře z německého čtyřkomorového profilu GEALAN S 8000 IQ a osazené izolačním trojsklem s teplým rámečkem nebo zesíleným sendvičovým panelem a kováním KFV se zvýšenou bezpečností.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-11-0657/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.04.2011
Prohlášení o shodě číslo P_S8000_2
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2011
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití svislé obvodové stěny
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 2250 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C1
Výrobci
Výrobce LD OKNA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LD OKNA
Právní forma a.s.
63275899
Email info@ld-okna.cz
Web www.LD-OKNA.cz
Telefon +420 387 313 439
Fax +420 387 313 437
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Klaricova
čp. 22
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: