Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Buderus - Tepelné čerpadlo vzduch/voda WPL 14 I
Kód výrobku SVT2069
Typ výrobku Buderus WPL 14 I
Obrázek výrobku obr_wpl_i_k.jpg
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch / voda v provedení pro vnitřní instalaci s možností zásobníkové přípravy TV. Obsahuje elektrické topné těleso.
Dovozce Bosch Termotechnika s.r.o., divize Buderus
Web www.buderus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo EHPA-CH-06-1.2-11-10-0040
Datum vystavení certifikátu shody 11.10.2011
Prohlášení o shodě číslo 8738201977
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.08.2010
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 795x1050x1780 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 370 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) - [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 13.6 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.48 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 50 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu on/off
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3N, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 3.9 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje Elektrické topné těleso
maximální topný výkon bivalentního zdroje 9 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3N, 400V, 50Hz
použité chladivo R407C
hmotnost chladiva 5.8 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 56 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Alpha-InnoTec GmbH
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bosch Termotechnika s.r.o.
Právní forma s.r.o.
18953573
Email Termotechnika@cz.bosch.com
Web www.bosch.cz
Telefon +420 272 191 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Višňovkou
čp. 1661/36
Obec Praha
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne