Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné okno a dveře
Kód výrobku SVT2092
Typ výrobku EURO 68_1,2
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Dřevěná okna a dveře, která splňují doporučené hodnoty platných norem. Okna a dveře jsou vyrobena z třívrstvé lamely IV68 a osazena izolačním dvojsklem s teplým rámečkem a kováním SIEGENIA-AUBI se zvýšenou bezpečností.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-11-0654/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.04.2011
Prohlášení o shodě číslo D_EURO
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2011
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití svislé obvodové stěny
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 68 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 8A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4
Výrobci
Výrobce LD OKNA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LD OKNA
Právní forma a.s.
63275899
Email info@ld-okna.cz
Web www.LD-OKNA.cz
Telefon +420 387 313 439
Fax +420 387 313 437
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Klaricova
čp. 22
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: