Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné vnější dveře
Kód výrobku SVT2122
Typ výrobku THERMO 78 VD_1,2
Obrázek výrobku thermo_78_vd_ld_okna.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěné dveře z třívrstvé lamely IV78 osazené izolačním trojsklem s teplým rámečkem nebo zesíleným sendvičovým panelem a kováním KFV se zvýšenou bezpečností.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-11-0655/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.04.2011
Prohlášení o shodě číslo D_EURO_2
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.04.2011
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití svislé obvodové stěny
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1060 x 2100 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) thermo_78_vd_rez.JPG
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.67 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
256242_thermo_78_vd_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 3A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3
Výrobci
Výrobce LD OKNA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení LD OKNA
Právní forma a.s.
63275899
Email info@ld-okna.cz
Web www.LD-OKNA.cz
Telefon +420 387 313 439
Fax +420 387 313 437
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Klaricova
čp. 22
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: