Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku SULKO Profi Line, sklo 0,5
Kód výrobku SVT2123
Typ výrobku plastové okno
Obrázek výrobku geneo_podkladak.pdf
Stručný popis výrobku Nová dimenze okenních konstrukcí s technologií RAU-FIPRO, unikátním materiálem na bázi polymerového kompozitu, díky němuž není nutné okna vyztužovat ocelí. Svou jedinečnou konstrukcí splňuje statické požadavky, které si běžné materiály pro výrobu okenních profi lů nemohou dovolit. Současně eliminuje veškeré tepelné mosty v profi lu rámu a křídla. Jedná se o šestikomorový systém se stavební hloubkou 86 mm a pohledovou výškou 115 mm. Okna PROFI Line jsou již dnes standardním řešením budoucnosti. Okno je provedeno se středovým těsněním černé nebo šedé barvy, zasklívací lišty v interiéru jsou zkosené, ve standardu je zaskleno izolačním trojsklem. PROFI Line vyrábíme v pravoúhlých i šikmých tvarech a ve všech barevných dekorech.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0491-08/Z
Datum vystavení certifikátu shody 16.01.2013
Prohlášení o shodě číslo není
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití plastová okna
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2380 / 1560 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 86 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) geneo_podkladak.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.85 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
profiline_0_5.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 B4
Výrobci
Výrobce SULKO s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SULKO s.r.o.
Právní forma s.r.o.
47976969
Email hajek@sulko.cz
Web www.sulko.cz
Telefon +420583469111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Československé armády
čp. 861/28
Obec Zábřeh
PSČ 789 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne