Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku KABE THERM Mineral/WANCORTHERM
Kód výrobku SVT2134
Typ výrobku Zateplovací systém
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Venkovní tepelně izolační kompozitní systém s omítkou z minerální vlny pro použití jako venkovní izolace stěn budov
Dovozce DOVA, a.s.
Web www.dovaas.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1301-CPD-0372
Datum vystavení certifikátu shody 09.05.2008
Prohlášení o shodě číslo 0112
Datum vystavení prohlášení o shodě 16.02.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
266300_svt_2134_technicke_parametry_etics_wancortherm_final_v_1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 2134.pdf
Výrobci
Výrobce DOVA a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DOVA
Právní forma a.s.
41034554
Email ales.navratil@dovaas.cz
Web www.kabefarben.cz
Telefon +420 777 765 605
Fax +420 558 671 081
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kirilovova
čp. 115
Obec Paskov
PSČ 739 21
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne