Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku EPS stropní vložky ELEGOHOUSE S160-20
Kód výrobku SVT2166
Typ výrobku EPS stropní vložky pro stropní systémy z trámů a vložek
Obrázek výrobku elegohouse_3d_render.jpg
Stručný popis výrobku Tepelně-izolační vložka pro řešení plochých střech, stropů a základových desek typu crawl space.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-010031655
Datum vystavení certifikátu shody 07.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 01/S160/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelně-izolační vložka do plochých střech, tropů a pro základové desky typu crawl space
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 180 [mm]
maximální tloušťka izolantu 180 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 70 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 2166.pdf
Výrobci
Výrobce CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27892638
Email tomas.dolezel@cemex.com
Web www.cemex.com
Telefon +420 777 447 423
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Siemensova
čp. 2716/2
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne