Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno GOLD 92
Kód výrobku SVT2189
Typ výrobku GOLD 92 THERMO PLUS
Obrázek výrobku 92_mm_okno_svisly_rez.pdf
Stručný popis výrobku výplň stavebních otvorů
Dovozce
Web www.tpeurookna.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-2/88_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2012
Prohlášení o shodě číslo 003/2012, 004/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.05.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1180x1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) iv92_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.79 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270582_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_gold_92_thermo_plus_xn.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce TP EUROokna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TP EUROokna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25847597
Email kubin@tpeurookna.cz
Web www.tpeurookna.cz
Telefon +420 571 444 574
Fax +402 571 444 574
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velké Karlovice
čp. 1066
Obec Velké Karlovice
PSČ 756 06
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne