Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Okno GOLD 92
Kód výrobku SVT2189
Typ výrobku GOLD 92 THERMO PLUS
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku výplň stavebních otvorů
Dovozce
Web www.tpeurookna.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 112 33288-2/88_PF1_N_thw_K_9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2012
Prohlášení o shodě číslo 003/2012, 004/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.05.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1180x1480 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný" dřevo
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.79 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce TP EUROokna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TP EUROokna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25847597
Email kubin@tpeurookna.cz
Web www.tpeurookna.cz
Telefon +420 571 444 574
Fax +402 571 444 574
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velké Karlovice
čp. 1066
Obec Velké Karlovice
PSČ 756 06
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne