Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku A01 - Solární kolektor T2 - vysoceselektivní
Kód výrobku SVT2197
Typ výrobku T2
Obrázek výrobku t2_katalogovy_list_cz.pdf
Stručný popis výrobku T2 - Solární kolektor s vysoceselektivní vrstvou EtaPlus s absorbtivitou 95%, max. výkon 1,55 kW, český výrobek
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00105-12
Datum vystavení certifikátu shody 29.02.2012
Prohlášení o shodě číslo T2/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 29.02.2012
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2090x1087x105 [mm]
hmotnost 44 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.27 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.013 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.771 [-]
účinnost kolektoru 0.656 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1321 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.529 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0097 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 110 [°C]
klidová teplota 202 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 4 [MPa]
vodní objem 1.1 [l]
doporučený objemový průtok 80 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 2.5 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 90 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce T.W.I. spol. s r. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení T.W.I. spol. s r. o.
Právní forma s.r.o.
47683422
Email v.precan@twi.cz
Web www.twi.cz
Telefon +420554751985
Fax +420554725372
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Mnichov
čp. 146
Obec Vrbno pod Pradědem
PSČ 79326
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne