Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATTACK DPX 15 STANDARD
Kód výrobku SVT2200
Typ výrobku Splyňovací kotol na drevo ATTACK DPX 15 STANDARD
Obrázek výrobku dpx_3.jpg
Stručný popis výrobku Splyňovací kotol ATTACK DPX vo verzii STANDARD je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom prekotol ATTACK DPX je suché drevo. Je ovládaný kotlovým a spalinovým termostatom, vybavený rúrovým výmenníkom s pohyblivými turbulátormi s účinnosťou 90%.
Dovozce ATTACK, s.r.o.
Web www.attack.sk
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00766-12
Datum vystavení certifikátu shody 17.12.2012
Prohlášení o shodě číslo POZ-013/150113
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.01.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1240x700x840 [mm]
hmotnost 370 [kg]
předepsané palivo Suché kusové drevo
jmenovitý tepelný výkon 15 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 18.4 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 91.3 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 442 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 28 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 24 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 00 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 00 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 00 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 00 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 00 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 825 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 825 [l]
průměrná spotřeba paliva 3.93 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 80 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230/50
maximální elektrický příkon 460 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 32 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 1 1/2"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 150 [mm]
minimální provozní tah komína 23 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATTACK, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATTACK, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
36404489
Email morhac@attack.sk
Web www.attack.sk
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dielenská Kružná
čp. 5020
Obec Vrútky
PSČ 03861
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne