Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vchodové dveře GOLD 92
Kód výrobku SVT2235
Typ výrobku VD GOLD 92 model 2012
Obrázek výrobku vd_92_mm_svisly_rez.pdf
Stručný popis výrobku váplň stavebních otvorů - VD
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 200 3614-1/RT-88-DF-1DE-MD-PF1-N-AS-K-9
Datum vystavení certifikátu shody 15.01.2012
Prohlášení o shodě číslo 006/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.05.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití výplň stavebních otvorů - VD
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1000 x 2010 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 92 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) vd_92_mm_svisly_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.93 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270317_265232_parametrydvere_92_xn.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 0
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce TP EUROokna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TP EUROokna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25847597
Email kubin@tpeurookna.cz
Web www.tpeurookna.cz
Telefon +420 571 444 574
Fax +402 571 444 574
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Velké Karlovice
čp. 1066
Obec Velké Karlovice
PSČ 756 06
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne