Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Buderus - Tepelné čerpadlo země/voda WPS 22
Kód výrobku SVT2239
Typ výrobku Buderus WPS 22
Obrázek výrobku obr_wps_22.JPG
Stručný popis výrobku Kompaktní dvoustupňové tepelné čerpadlo země/voda v provdení pro vnitřní instalaci. Obsahuje interovaný trojcestný ventil pro přípravu teplé vody pře externí zásobník.
Dovozce Bosch Termotechnika s.r.o., divize Buderus
Web www.buderus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DE-HP-00353
Datum vystavení certifikátu shody 18.12.2012
Prohlášení o shodě číslo 7748000078980
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.09.2009
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla země-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 700x750x1620 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 330 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) - [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 31 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 4.4 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 65 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu dva oddělené chladivové okruhy
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3N, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 5.5 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje -
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) -
použité chladivo R407C
hmotnost chladiva 4.8 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 52 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Bosch Termotechnika s.r.o.
Právní forma s.r.o.
18953573
Email Termotechnika@cz.bosch.com
Web www.bosch.cz
Telefon +420 272 191 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pod Višňovkou
čp. 1661/36
Obec Praha
PSČ 140 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne