Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT2260
Typ výrobku ENBRASolar 330
Obrázek výrobku ts330_rez.jpg
Stručný popis výrobku Plochý kolektor, určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem.
Dovozce ENBRA, a.s.
Web www.enbra.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5a/2010/0406
Datum vystavení certifikátu shody 22.10.2010
Prohlášení o shodě číslo 2011/VZ/02-SK
Datum vystavení prohlášení o shodě 12.12.2011
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1009x2009x75 [mm]
hmotnost 36.5 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.78 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.806 [-]
účinnost kolektoru 0.6815 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1213 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.73 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.014 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 189 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.5 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.013 [-]
selektivita absorbéru α / ε 7.31 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ENBRA, a.s.
Právní forma a.s.
44015844
Email brno@enbra.cz
Web www.enbra.cz
Telefon +420545321203
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Popůvky
čp. 404
Obec Troubsko
PSČ 664 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
TEST REPORT Vydal: