Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor plochý Baxi SB 20+H
Kód výrobku SVT2270
Typ výrobku SB 20+H
Obrázek výrobku sb_20_o.jpg
Stručný popis výrobku Deskový solární kolektor horizontální
Dovozce BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Web www.baxi.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 078/000129
Datum vystavení certifikátu shody 24.07.2012
Prohlášení o shodě číslo 0
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.07.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1753x1147x87 [mm]
hmotnost 35 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.01 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.895 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.809 [-]
účinnost kolektoru 0.674 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1277 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.989 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.017 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 211 [°C]
klidová teplota 198 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 10 [MPa]
vodní objem 2.16 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BDR Thermea (Czech republic)
Právní forma s.r.o.
26733226
Email olga.jindrova@bdrthermea.cz
Web
Telefon +420271001626
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jeseniova
čp. 2770/56
Obec Praha 3
PSČ 130 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne