Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT2314
Typ výrobku IVAR.TS 400
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plochý vakuový kolektor, určený pro solární systémy s oběhovými čerpadly
Dovozce IVAR CS spol.s.r.o.
Web www.ivarcs.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5a/2013/0116
Datum vystavení certifikátu shody 06.05.2013
Prohlášení o shodě číslo 227/C5a/2013/0116
Datum vystavení prohlášení o shodě 06.05.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru vakuový
rozměry (750×750×1000) 2009*1009*75 [mm]
hmotnost 46 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.845 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.7899 [-]
účinnost kolektoru 0.6880 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1201 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.20 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0065 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 100 [°C]
klidová teplota 224 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.57 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.013 [-]
selektivita absorbéru α / ε 7.31 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IVAR CS spol.
Právní forma s.r.o.
45276935
Email kucera@ivarcs.cz
Web www.ivarcs.cz
Telefon +420 315 785 211
Fax +420 315 785 213
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vaníčkova
čp. 5
Obec Praha 6
PSČ 160 17
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne