Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné kyvné střešní okno FAKRO FTP-V R1
Kód výrobku SVT2325
Typ výrobku FTP R1, FTU R1
Obrázek výrobku ftp_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku okenní klička ve spodní části, kyvné provedení, energ.úsporné dvojsklo (proti hluku), dřevěné provedení, vakuová impregnace
Dovozce FAKRO CZECH s.r.o.
Web www.fakro.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0256-07/Z rev.1
Datum vystavení certifikátu shody 19.09.2011
Prohlášení o shodě číslo A60-CPR-14351-13
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití do šikmých střech
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1140 x 1400 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 60 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) kotovani_ftp_r1_81_12.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
266789_261996_svt2325_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_tabulka.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce FAKRO Sp. z o. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení FAKRO CZECH s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29391806
Email fakro@fakro.cz
Web www.fakro.cz
Telefon +420 558 712 629
Fax +420 558 712 634
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ostravská
čp. 555/24
Obec Český Těšín
PSČ 737 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne