Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Kondenzační kotel Therm 14 KDZ.A
Kód výrobku SVT2353
Typ výrobku Therm 14 KDZ.A
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Kondenzační kotel pro vytápění s ohřevem vody v nepřímotopném zásobníku, a s neutralizačním zařízením pro splnění podmínek pro NZÚ
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo E-30-00327-13
Datum vystavení certifikátu shody 04.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 79/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 25.06.2013
Technologie
Parametry
Plynové kotle ()
druh kotle kondenzační
typ kotle topný
provedení kotle C
způsob regulace modulovaná
rozměry (750×750×1000) 725x430x300 [mm]
hmotnost 32 [kg]
maximální tepelný výkon 14.6 [kW]
minimální tepelný výkon 2.5 [kW]
rozsah tepelného výkonu pro ohřev teplé vody (pouze v případě kombinovaného kotle nebo kotle s vestavěným zásobníkem) 13.4 [kW]
účinnost při jmenovitém výkonu 97.2 [%]
účinnost při částečném výkonu 106.1 [%]
maximální hodnoty emisí CO 34 [mg.m-3]
29 [mg.kWh-1]
maximální hodnoty emisí NOx 33 [mg.m-3]
33 [mg.kWh-1]
splnění maximálních hodnot příměsí v kondenzátu dle požadavků Programu ano
objem vody ve výměníku tepla 1.9 [l]
objem integrovaného zásobníku teplé vody 0 [l]
elektrický příkon 66 [W]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek); nutno doložit ano
hladina akustického výkonu LW 51 [dB(A)]
Výrobci
Výrobce Thermona spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Thermona spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
13692861
Email kubicek@thermona.cz
Web www.thermona.cz
Telefon +420 544 500 511
Fax +420 544 500 506
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Stará osada
čp. 258
Obec Zastávka
PSČ 664 84
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal:
Vydal: