Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku SILCOLOR THERM MINERAL
Kód výrobku SVT2412
Typ výrobku vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
Obrázek výrobku picmnpg3_2.jpg
Stručný popis výrobku SILCOLOR THERM MINERAL
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-020029241
Datum vystavení certifikátu shody 20.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 2940253/1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_silcolor_therm_mineral_v_1_1.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě documents.zip
Výrobci
Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STACHEMA CZ
Právní forma s.r.o.
46353747
Email jirku@stachema.cz
Web www.stachema.cz
Telefon +420 604 802 738
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hasičská
čp. 1
Obec Kolín Zibohlavy
PSČ 280 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne