Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku solární kolektor
Kód výrobku SVT2415
Typ výrobku cosmo 210
Obrázek výrobku obrazek_cosmo_210.jpg
Stručný popis výrobku Plochý rámový kolektor s vysoce selektivním hliníkovým absorbérem pro vertikální instalaci.
Dovozce GIENGER spol. s r.o.
Web www.gienger.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00516-13
Datum vystavení certifikátu shody 31.07.2013
Prohlášení o shodě číslo 13-07-10
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.07.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1999x1038x98 [mm]
hmotnost 38 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.07 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.92 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.783 [-]
účinnost kolektoru 0.653 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1253 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 4.110 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.008 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 140 [°C]
klidová teplota 197 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.15 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 0 [mm]
Výrobci
Výrobce GIENGER spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení GIENGER spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
44018045
Email phyza@gienger.cz
Web www.gienger.cz
Telefon +420 577 110 651
Fax +420 577 110 659
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kvítkovická
čp. 1633
Obec Napajedla
PSČ 763 61
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: Institut fur Thermodynamik un Warmetechnik