Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plochý rámový solárně termický kolektor
Kód výrobku SVT2458
Typ výrobku EKS R3000
Obrázek výrobku 156410_r3000_foto_2.jpg
Stručný popis výrobku EKS R3000 je solární termický kolektor rámového typu, použitelný pro velkoplošné, modulární a fasádní kolektory různých tvarů
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00247-13
Datum vystavení certifikátu shody 29.03.2013
Prohlášení o shodě číslo 2/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.04.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2353x1077x870 [mm]
hmotnost 69 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.534 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.275 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.816 [-]
účinnost kolektoru 0.6855 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1559.7 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.48 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.029 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 200 [°C]
klidová teplota 166 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1.5 [MPa]
vodní objem 1.4 [l]
doporučený objemový průtok 50 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.6 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.97 [-]
emisivita absorbéru ε 0.15 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Strojírny Bohdalice, a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Strojírny Bohdalice
Právní forma a.s.
45274029
Email sales@strobo.cz
Web www.cistaenergie.cz
Telefon +420517326621
Fax +420517326656
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bohdalice
čp. 63
Obec Bohdalice
PSČ 68341
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne