Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře s dvojsklem
Kód výrobku SVT2462
Typ výrobku Softline 70 Uw-1,6
Obrázek výrobku cz_sl_70__ht.pdf
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře vnější
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo STO-AO224-2227/2006
Datum vystavení certifikátu shody 30.08.2006
Prohlášení o shodě číslo 783500585/2006
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.08.2006
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Plastové vchodové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1092x2358 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) cz_sl_70__ht.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
261901_softline70dvere.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl zkoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 bez průniku vody do 50 Pa
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída 2
Výrobci
Výrobce KSK-System, s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení KSK-System, spol. s.r.o.
Právní forma s.r.o.
62301161
Email jakub.simurda@ksksystem.cz
Web www.ksksystem.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Trati
čp. 642
Obec Zubří
PSČ 75654
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne