Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku HEROAL S77
Kód výrobku SVT2512
Typ výrobku HEROAL 170 ES
Obrázek výrobku posuv.jpg
Stručný popis výrobku Zdvižno posuvné dvere HST z hliníka, profil 110 ES
Dovozce Slovaktual s.r.o.
Web www.slovaktual.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 423.12/20/0047/12
Datum vystavení certifikátu shody 12.04.2012
Prohlášení o shodě číslo Heroal 170
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.04.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití presklenie teras
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 4006 x 2490 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný" AL
stavební hloubka rámu 178 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) prospekt_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.25 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_2512.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl skoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3/B3
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne