Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku větrací jednotka s rekuperací Nilan Comfort 300
Kód výrobku SVT2522
Typ výrobku Comfort 300
Obrázek výrobku 11498_comfort_300.jpg
Stručný popis výrobku větrací jednotka s pasivní rekuperací, varianta s bočním napojením nebo horním připojením na rozvody vzduchotechniky
Dovozce Nilan s.r.o.
Web www.nilan.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 7113
Datum vystavení certifikátu shody 23.04.2009
Prohlášení o shodě číslo 7113
Datum vystavení prohlášení o shodě 23.04.2009
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížově protiproudý
způsob montáže jednotky podlahová
rozměry (750×750×1000) 1500 x 500x 560 [mm]
hmotnost 45 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 93 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 příloha zaslaná poštou
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC ventilátory
příkon jednotky při provozu 106 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 4.6 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů graf_comfort_300_100__cb.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů graf_comfort_300_100__cb.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 35 [dB(A)]
třída filtrace G4 - F7
Výrobci
Výrobce NILAN A/S
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Nilan s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29107172
Email ivespi@setrite.cz
Web www.nilan.cz
Telefon +420 724 444 747
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ve Višňovce
čp. 21
Obec Plzeň
PSČ 326 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: