Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Styrotrade EPS 100Z
Kód výrobku SVT2546
Typ výrobku EPS 100Z
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Pro tepelnou izolaci budov, pro základní i specifická použití ve vnějších i vnitřních konstrukcích, zejména pro zateplení vnějších stěn pod terénem s izolací proti vodě, pro vnější podhledy, pro šikmé a ploché střechy, pro vnitřní stěny a podhledy
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0164-12/Z
Datum vystavení certifikátu shody 05.10.2012
Prohlášení o shodě číslo EPS-100Z_005-13-06
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Pro tepelnou izolaci budov, pro základní i specifická použití ve vnějších i vnitřních konstrukcích, zejména pro zateplení vnějších stěn pod terénem s izolací proti vodě, pro vnější podhledy, pro šikmé a ploché střechy, pro vnitřní stěny a podhledy
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 70 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 2546.pdf
Výrobci
Výrobce Styrotrade a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Styrotrade
Právní forma a.s.
26152924
Email petr.keim@styrotrade.cz
Web www.styrotrade.cz
Telefon +420 608 672 678
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Čakovičky
čp. 99
Obec Praha-východ
PSČ 250 63
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne