Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku HEROAL D 72
Kód výrobku SVT2562
Typ výrobku Heroal 110 ES, D 72
Obrázek výrobku heroal_110_e_dvere.jpg
Stručný popis výrobku Hliníkové vchodové dvere - HEROAL D 72, ProfilSerie 110 ES
Dovozce Slovaktual s.r.o.
Web www.slovaktual.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo V-419/09
Datum vystavení certifikátu shody 13.11.2009
Prohlášení o shodě číslo Heroal 110E
Datum vystavení prohlášení o shodě 18.11.2009
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Rodinné domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2000 x 2180 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný" AL
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) h110_dveredo.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt_2562.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 nebyl skoušen
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 2A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída 5
Výrobci
Výrobce Slovaktual s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Slovaktual s.r.o.
Právní forma s.r.o.
00693511
Email slovaktual@slovaktual.sk
Web www.slovaktual.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Pravenec
čp. 272
Obec Pravenec
PSČ 972 16
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne