Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno a balkónové dvere Inoutic Prestige AD
Kód výrobku SVT2572
Typ výrobku Prestige AD
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Výrobok je určený pre použitie do bytových a nebytových objektov
Dovozce HESTA, spol. s r.o.
Web www.hesta.sk
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CPR/Prestige AD/01-2013
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR/Prestige AD/01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.06.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výrobok je určený pre použitie do bytových a nebytových objektov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 4
Výrobci
Výrobce HESTA, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení HESTA, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
31678572
Email sekretariat@hesta.sk
Web www.hesta.sk
Telefon +421905641167
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jilemnického
čp. 8770/3D
Obec Prešov
PSČ 08001
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne