Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ATTACK DPX 40 LAMBDA
Kód výrobku SVT2578
Typ výrobku Splyňovací kotol na drevo ATTACK DPX 40 LAMBDA
Obrázek výrobku lambda.jpg
Stručný popis výrobku Splyňovací kotol ATTACK DPX vo verzii LAMBDA je určený pre úsporné a ekologicky šetrné vykurovanie rodinných domov, chatiek, malých prevádzok, dielní a podobných objektov. Predpísaným palivom pre kotol ATTACK DPX je suché drevo. Riadenie dokáže samostatne ovládať množstvo privádzaného primárneho a sekundárneho vzduchu na základe údajov obsahu kyslíka z Lambda sondy, kotlovej teploty a teploty spalín. Vybavený je rúrovým výmenníkom s pohyblivými turbulátormi s účinnosťou 90%.
Dovozce ATTACK, s.r.o.
Web www.attack.sk
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00766-12
Datum vystavení certifikátu shody 17.12.2012
Prohlášení o shodě číslo POZ-013/150113
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.01.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1240x700x1440 [mm]
hmotnost 490 [kg]
předepsané palivo Suché kusové drevo
jmenovitý tepelný výkon 40 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 44.3 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.2 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 143 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 30 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 11 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 00 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 00 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 00 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 00 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 00 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 2200 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 2200 [l]
průměrná spotřeba paliva 9.94 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 128 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 230/50
maximální elektrický příkon 460 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 54 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 2"
maximální provozní přetlak 0.25 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 150 [mm]
minimální provozní tah komína 23 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce ATTACK, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ATTACK, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
36404489
Email morhac@attack.sk
Web www.attack.sk
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dielenská Kružná
čp. 5020
Obec Vrútky
PSČ 03861
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne