Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor plochý vakuový TS 400H
Kód výrobku SVT258
Typ výrobku TS 400H
Obrázek výrobku ts400h_rez.jpg
Stručný popis výrobku Plochý vakuový kolektor, určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem. Instaluje se ve vertikální poloze. Kolektory se spojují paralelně, maximálně 10 kolektorů v jedné řadě. Dodává se s přírubovými mosaznými vývody, které se připojují k hydraulickému a vakuovému okruhu rychlospojkami ø40 mm. Konstrukce: Kompaktní lisovaná skříň z Al-Mg plechu, ve které je upevněné bezpečnostní solární sklo pomocí zasklívacího rámu z nekorodujících hliníkových profilů. Absorbér: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou, který obepíná meandr z měděné trubky. Zbytkový plyn (vzduch) v kolektorech je možné nahradit kryptonem.
Dovozce JH SOLAR s.r.o.
Web www.jhsolar.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5a/2010/0406
Datum vystavení certifikátu shody 22.11.2010
Prohlášení o shodě číslo 1/2011
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.11.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru vakuový
rozměry (750×750×1000) 2009x1009x75 [mm]
hmotnost 45.3 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.845 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.8053 [-]
účinnost kolektoru 0.7103 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1310 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.017 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.005 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 100 [°C]
klidová teplota 230 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.57 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JH SOLAR s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28064275
Email jhsolar@jhsolar.cz
Web www.jhsolar.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice -
čp. 88
Obec Plavsko
PSČ 378 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne