Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor TS 500H
Kód výrobku SVT259
Typ výrobku TS 500H
Obrázek výrobku ts_500_h_rez.jpg
Stručný popis výrobku Plochý kolektor, určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem. Instaluje se ve vertikální poloze. Kolektory se spojují paralelně, maximálně 8 kolektorů v jedné řadě. Dodává se s přírubovými vývody, které se připojují k hydraulickému okruhu rychlospojkami ø 26 mm. Konstrukce: Kompaktní lisovaná skříň z Al-Mg plechu, v které je upevněné bezpečnostní solární sklo pomocí zasklívacího rámu z nekorodujících hliníkových profilů. Absorber: Tvarovaný hliníkový plech se selektivní konverzní vrstvou, který obepíná meandr z měděné trubky.
Dovozce JH SOLAR s.r.o.
Web www.jhsolar.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227/C5a/2010/0406
Datum vystavení certifikátu shody 22.11.2010
Prohlášení o shodě číslo 1/2011
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.11.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2009x1259x74 [mm]
hmotnost 44.6 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.53 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.26 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.815 [-]
účinnost kolektoru 0.6920 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1564 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.56 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.018 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 199 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.72 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Thermo/Solar Žiar s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JH SOLAR s.r.o.
Právní forma s.r.o.
28064275
Email jhsolar@jhsolar.cz
Web www.jhsolar.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice -
čp. 88
Obec Plavsko
PSČ 378 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne