Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT2594
Typ výrobku ACV SOLAR 300
Obrázek výrobku ts300.jpg
Stručný popis výrobku Plochý kolektor určený pro solární systémy s oběhovým čerpadlem
Dovozce A.C.V. - ČR, spol. s r.o.
Web www.acv.com
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 227-STO-09-0353
Datum vystavení certifikátu shody 26.08.2009
Prohlášení o shodě číslo 227-STO-09-0353
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.08.2009
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2009x1009x75 [mm]
hmotnost 36.1 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.03 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.78 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.8117 [-]
účinnost kolektoru 0.6929 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1233 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.63 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.011 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 190 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.57 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 95 [-]
emisivita absorbéru ε 13 [-]
selektivita absorbéru α / ε 7.31 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce A.C.V - ČR, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení A.C.V.-ČR spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
61854786
Email info@acv.cz
Web www.acv.com
Telefon +420272083341
Fax +420272083343
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Křečku
čp. 365
Obec Praha
PSČ 109 04
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne