Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zdvižno-posuvné (sklopno-posuvné) dvere Inoutic Prestige/Eforte
Kód výrobku SVT2616
Typ výrobku HS PORTAL (PSK) Prestige/Eforte
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Výrobok je určený pre použitie do bytových a nebytových objektov
Dovozce HESTA, spol. s r. o.
Web www.hesta.sk
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CPR/Prestige HST/03-2013
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR/Prestige HST/03-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.06.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výrobok je určený pre použitie do bytových a nebytových objektov
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) svt2616_vykres_sucitie_tepla.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_svt_2616_plastove_zdvizno_posuvne_dvere_inoutic_prestige_hst.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 4
Výrobci
Výrobce HESTA, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení HESTA, spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
31678572
Email sekretariat@hesta.sk
Web www.hesta.sk
Telefon +421905641167
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jilemnického
čp. 8770/3D
Obec Prešov
PSČ 08001
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne