Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře-trojsklo 0,42
Kód výrobku SVT2698
Typ výrobku KVINTERM 2+
Obrázek výrobku prospekt_okna.pdf
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkónové dveře
Dovozce TERMOLUX, s.r.o.
Web www.termolux.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0317-09/Z
Datum vystavení certifikátu shody 25.05.2009
Prohlášení o shodě číslo PO Termolux KVINTERM 2+ 01-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplně stavebních otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1200 x 1500 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 75 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) okno.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
264572_nzu_trojsklo_0_42.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050, E750
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C4, B4
Výrobci
Výrobce TERMOLUX, s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TERMOLUX, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
18055265
Email petr.holan@termolux.cz
Web www.termolux.cz
Telefon +420 734 570 702
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hranická
čp. 792
Obec Valašské Meziříčí
PSČ 757 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne