Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT2737
Typ výrobku KS 2000 TLP
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Solární kolektor s vysoce selektivní vrstvou Blue-tec pro solární systémy s nuceným oběhem.
Dovozce Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Web www.dzd.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S181F
Datum vystavení certifikátu shody 02.02.2012
Prohlášení o shodě číslo Ujištění dodavatele o prohlášení o shodě
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.04.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 2020x1037x87 [mm]
hmotnost 40 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.095 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.818 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.802 [-]
účinnost kolektoru 0.682 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1240 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.8 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0067 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 219 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.1 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 95 [-]
emisivita absorbéru ε 5 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Družstevní závody Dražice - strojírna
Právní forma s.r.o.
45148465
Email dzd@dzd.cz
Web www.dzd.cz
Telefon +420 326 370 911
Fax +420 326 370 933
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dražice
čp. 69
Obec Benátky nad Jizerou
PSČ 294 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne