Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dřevěné okno a balkónové dveře IV78
Kód výrobku SVT2775
Typ výrobku DOJ IV-78
Obrázek výrobku iv78_2sklo.jpg
Stručný popis výrobku Dřevěné eurookno a balkónové dveře profil IV78 mm, lepený euro-hranol, Použití dvojsklo nebo trojsklo
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1389-CPD-08-023
Datum vystavení certifikátu shody 03.04.2008
Prohlášení o shodě číslo DOJ IV-78/02-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Do obytných i průmyslových budov.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1500 x 1500 [mm]
materiál rámu dřevo
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 78 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) iv78_spree_svisly_rez.PDF
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.67 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
267800_parametry_vyplne_iv78.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 Bez vlastnosti požární odolnosti nebo kouřotěsnosti.
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce DARE - EUROOKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DARE - EUROOKNA
Právní forma s.r.o.
25321129
Email info@dare.cz
Web www.dare.cz
Telefon +420 547 229 787
Fax +420 547 229 788
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sochorova
čp. 2
Obec Brno
PSČ 616 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne