Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku JUBIZOL MW
Kód výrobku SVT2825
Typ výrobku Premium, Natur
Obrázek výrobku jubizol_mw.jpg
Stručný popis výrobku Fasádní tepelně izolační systém s izolantem z minerální vlny
Dovozce JUB akciová společnost
Web www.jub.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1404-CPD-1619
Datum vystavení certifikátu shody 21.09.2010
Prohlášení o shodě číslo ES POS MW
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.09.2010
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.040 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_v_1_1_jubizol_mw.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 2825.pdf
Výrobci
Výrobce JUB a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JUB akciová společnost
Právní forma a.s.
00511447
Email jub@jub.cz
Web www.jub.cz
Telefon +420 382 521 187
Fax +420 382 521810
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 265
Obec Milevsko
PSČ 39901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
ETA-10/0334 Vydal:
Vydal: JUB d.o.o.
BS OHSAS 18001:2007 Vydal: SIQ