Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Udi RECO - Dřevovláknitá izolace
Kód výrobku SVT2844
Typ výrobku Udi RECO
Obrázek výrobku udireco.jpg
Stručný popis výrobku Tepelná dřevovláknitá izolace
Dovozce CIUR a.s.
Web www.ciur.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo AO212/C5a/2011/0503/P
Datum vystavení certifikátu shody 09.05.2011
Prohlášení o shodě číslo 01012012/C
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.01.2012
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Izolace určená k zateplení obvodových stěn
materiál výrobku dřevovláknité výrobky
materiál výrobku v případě volby ostatní dřevovláknité
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 160 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.048 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 5 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0.00 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 2100 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce CIUR a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení CIUR a.s.
Právní forma a.s.
40612724
Email info@ciur.cz
Web www.ciur.cz
Telefon +420 326 901 411
Fax +420 326 901 456
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Malé náměstí
čp. 142/3
Obec Praha 1
PSČ 110 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: Unger-Diffutherm GmbH
Vydal: Unger-Diffutherm GmbH