Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Ventilační jednotka
Kód výrobku SVT2848
Typ výrobku LWZ 304 SOL
Obrázek výrobku lwz_304_404.jpg
Stručný popis výrobku Centrální větrací jednotka s křížovým protiproudým výměníkem kombinovaná s tepelným čerpadlem vzduch-voda a nádrží na přípravu teplé vody
Dovozce STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Web www.stiebel-eltron.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z-51.3-274
Datum vystavení certifikátu shody 30.04.2013
Prohlášení o shodě číslo 7/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.07.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížový protiproudý
způsob montáže jednotky podlahová
rozměry (750×750×1000) 1430x812x1870 [mm]
hmotnost 424 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 87 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 ano
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální EBM
příkon jednotky při provozu 100 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 10 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů d0000035815_lwz304_404_cz.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů d0000035815_lwz304_404_cz.docx
hladina akustického výkonu2 LW 58 [dB(A)]
třída filtrace F5/G4
Výrobci
Výrobce STIEBEL ELTRON
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne