Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku OPOP - Automatické peletové kotle
Kód výrobku SVT290
Typ výrobku Black Star 20/Black Star 20 kompakt
Obrázek výrobku black_star_1.jpg
Stručný popis výrobku Plně automatický peletový kotel s účinností přes 93%,možností ovládání přes PC,výběrem široké škály zásobníku,s možností modulace výkon od 2kW.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 300-ELAB-1400
Datum vystavení certifikátu shody 17.09.2010
Prohlášení o shodě číslo 10-6-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.06.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva samočinná
rozměry (750×750×1000) 428728984 [mm]
hmotnost 180 [kg]
předepsané palivo dřevěné pelety
jmenovitý tepelný výkon 15 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 20 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 93 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 77 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 6 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 16 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 4.5 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 203 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 7 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 24 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 0 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 300 [l]
průměrná spotřeba paliva 2 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 90 [h]
objem vodní náplně 35 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 220V
maximální elektrický příkon 250 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 50 [W]
dochlazovací smyčka ne
připojovací nátrubky 5/4"DN
maximální provozní přetlak 2 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 130 [mm]
minimální provozní tah komína 15 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce OPOP, s. r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OPOP
Právní forma s.r.o.
47674105
Email striteska@opop.cz, vasicova@opop.cz
Web www.opop.cz
Telefon +420 571 675 240
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Zašovská
čp. 750
Obec Valašské Meziříčí
PSČ 75701
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne