Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Dimplex WI 18TU - tepelné čerpadlo voda/voda
Kód výrobku SVT2929
Typ výrobku WI 18TU
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vysoce účinná tepelná čerpadla voda/voda s označením TU. Energie ze země akumulovaná ve „spodních“ vodách je vhodná pro využití v tepelných čerpadlech DIMPLEX, která její teplotní úroveň povýší na využitelnou pro vytápění a ohřev vody. Při volbě tohoto systému je nutno věnovat dostatečnou pozornost kvalitě, ale hlavně dostatečnému množství vody, kterou hodláme k topným účelům využít. Nový, vysoce účinná tepelná čerpadla mají zcela nově vyvinutý kompresor, booster a elektronický expanzní ventil. Nově vyvinutý COP booster optimalizuje a zajišťuje provozování chladícího okruhu na nižší teplotní úrovni a tím zvyšuje účinnost a umožňuje dosahovat vysoké pracovní rychlosti a tím nízkých provozních nákladů.. Vysoká teplota výstupní vody, až 62°C , umožňuje dosahovat vysokou teplotu teplé vody. Odpružený kompresor na „plovoucí“ nosné desce umožňuje napojení přímo na topnou soustavu. Manažer tepelného čerpadla WPM Econ Plus se smyslovým monitoringem chladícího okruhu sleduje provoz celého tepelného čerpadla a zajišťuje všechny funkce pro moderní řízení topného systému v návaznosti na komunikační sítě programy pro vytápění a ohřev vody. V kombinaci s jinými zdroji tepla (kotle, solár), přebírá řízení nad celým systémem. Vysoká teplota výstupní vody až 62°C umožňuje dosahovat vysokou teplotu teplé vody. Odpružený kompresor na „plovoucí“ nosné desce umožňuje napojení přímo na topnou soustavu. Manažer tepelného čerpadla WPM Econ Plus se smyslovým monitoringem chladícího okruhu sleduje provoz celého tepelného čerpadla a zajišťuje všechny funkce pro moderní řízení topného systému v návaznosti na komunikační sítě programy pro vytápění a ohřev vody. V kombinaci s jinými zdroji tepla (kotle, solár), přebírá řízení nad celým systémem.
Dovozce TERMO KOMFORT, s.r.o.
Web www.termokomfort.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo DE-HP-00268
Datum vystavení certifikátu shody 13.12.2011
Prohlášení o shodě číslo DE-HP-00268
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.12.2011
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla voda-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 845x650x665 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 160 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 17.1 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 5.8 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 62 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu 0
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 5.4 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje 0
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 0
použité chladivo R410A
hmotnost chladiva 3.4 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 44 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Glen Dimplex Deutschland Gmbh
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení TERMO KOMFORT
Právní forma s.r.o.
25555511
Email info@termokomfort.cz
Web www.termokomfort.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nám.Republiky
čp. č. 1
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne