Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku větrací jednotka s rekuperací Nilan Comfort 250
Kód výrobku SVT2941
Typ výrobku Comfort 250
Obrázek výrobku comfort_250.jpg
Stručný popis výrobku Větrací jednotka s pasivní rekuperací a centrálním přívodem vzduchu.
Dovozce NILAN s.r.o.
Web www.nilan.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 71114F
Datum vystavení certifikátu shody 02.01.2013
Prohlášení o shodě číslo 71114F
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.01.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla křížově protiproudý
způsob montáže jednotky podlahová
rozměry (750×750×1000) 600x420x650 [mm]
hmotnost 35 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 92 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 příloha zaslána poštou
typ ventilátorů (a jejich regulace) EC ventilátory
příkon jednotky při provozu 156 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 4.7 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů comfort_250_vykon.png
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů comfort_250_prikon.png
hladina akustického výkonu2 LW 54 [dB(A)]
třída filtrace G3
Výrobci
Výrobce NILAN A/S
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Nilan s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29107172
Email ivespi@setrite.cz
Web www.nilan.cz
Telefon +420 724 444 747
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ve Višňovce
čp. 21
Obec Plzeň
PSČ 326 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: