Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Nástěnný plynový kondenzační kotel
Kód výrobku SVT2957
Typ výrobku NAOS K4 G2S24Z
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Kondenzační kotel NAOS K4 je určen pro spalování nízkotlakého zemního plynu. Velikost kondenzačního kotle je vhodná jak pro vytápění rodinných domků a rekreačních zařízení, tak i k rekonstrukci zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách. Tepelný výkon kondenzačního kotle je 5 – 24 kW. Pro akceptování kotle v seznamu SVT v rámci programu NZÚ 2013 je nezbytné aby byl kotel vybaven neutralizačním zařízením.
Dovozce VIADRUS a.s.
Web www.viadrus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo E-30-00409-13
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 3540001
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.07.2013
Technologie
Parametry
Plynové kotle ()
druh kotle kondenzační
typ kotle kombinovaný
provedení kotle C
způsob regulace modulovaná
rozměry (750×750×1000) 460x320x720 [mm]
hmotnost 26 [kg]
maximální tepelný výkon 24 [kW]
minimální tepelný výkon 5 [kW]
rozsah tepelného výkonu pro ohřev teplé vody (pouze v případě kombinovaného kotle nebo kotle s vestavěným zásobníkem) 24 [kW]
účinnost při jmenovitém výkonu 97.9 [%]
účinnost při částečném výkonu 105.8 [%]
maximální hodnoty emisí CO 20 [mg.m-3]
18 [mg.kWh-1]
maximální hodnoty emisí NOx 17.6 [mg.m-3]
15 [mg.kWh-1]
splnění maximálních hodnot příměsí v kondenzátu dle požadavků Programu ano
objem vody ve výměníku tepla 3 [l]
objem integrovaného zásobníku teplé vody 0 [l]
elektrický příkon 110 [W]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek); nutno doložit ne
hladina akustického výkonu LW 50 [dB(A)]
Výrobci
Výrobce VIADRUS a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VIADRUS
Právní forma a.s.
29400082
Email lligocki@viadrus.cz
Web www.viadrus.cz
Telefon +420 596 083 050
Fax +420 596 082 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezručova
čp. 300
Obec Bohumín
PSČ 735 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne