Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Nástěnný plynový kondenzační kotel
Kód výrobku SVT2957
Typ výrobku NAOS K4 G2S24Z
Obrázek výrobku naos_k4.jpg
Stručný popis výrobku Kondenzační kotel NAOS K4 je určen pro spalování nízkotlakého zemního plynu. Velikost kondenzačního kotle je vhodná jak pro vytápění rodinných domků a rekreačních zařízení, tak i k rekonstrukci zdrojů tepla v samostatných bytových jednotkách. Tepelný výkon kondenzačního kotle je 5 – 24 kW. Pro akceptování kotle v seznamu SVT v rámci programu NZÚ 2013 je nezbytné aby byl kotel vybaven neutralizačním zařízením.
Dovozce VIADRUS a.s.
Web www.viadrus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo E-30-00409-13
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 3540001
Datum vystavení prohlášení o shodě 11.07.2013
Technologie
Parametry
Plynové kotle ()
druh kotle kondenzační
typ kotle kombinovaný
provedení kotle C
způsob regulace modulovaná
rozměry (750×750×1000) 460x320x720 [mm]
hmotnost 26 [kg]
maximální tepelný výkon 24 [kW]
minimální tepelný výkon 5 [kW]
rozsah tepelného výkonu pro ohřev teplé vody (pouze v případě kombinovaného kotle nebo kotle s vestavěným zásobníkem) 24 [kW]
účinnost při jmenovitém výkonu 97.9 [%]
účinnost při částečném výkonu 105.8 [%]
maximální hodnoty emisí CO 20 [mg.m-3]
18 [mg.kWh-1]
maximální hodnoty emisí NOx 17.6 [mg.m-3]
15 [mg.kWh-1]
splnění maximálních hodnot příměsí v kondenzátu dle požadavků Programu ano
objem vody ve výměníku tepla 3 [l]
objem integrovaného zásobníku teplé vody 0 [l]
elektrický příkon 110 [W]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek); nutno doložit ne
hladina akustického výkonu LW 50 [dB(A)]
Výrobci
Výrobce VIADRUS a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VIADRUS
Právní forma a.s.
29400082
Email lligocki@viadrus.cz
Web www.viadrus.cz
Telefon +420 596 083 050
Fax +420 596 082 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezručova
čp. 300
Obec Bohumín
PSČ 735 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne