Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Litinový pyrolitický kotel na kusové dřevo
Kód výrobku SVT2967
Typ výrobku Hefaistos P1 T 4 články
Obrázek výrobku hefaistos_p1.jpg
Stručný popis výrobku Čtyřčlánková velikost kotle vyhovuje požadavkům obchodů, škol, rekreačních zařízení, chat apod. Kotel je vyráběn jako teplovodní s nuceným oběhem topné vody a pracovním přetlakem do 400 kPa (4 bar). Jedná se o termostatickou verzi kotle.
Dovozce VIADRUS a.s.
Web www.viadrus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00446-12
Datum vystavení certifikátu shody 15.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 3320101
Datum vystavení prohlášení o shodě 08.08.2013
Technologie
Parametry
Kotle na spalování biomasy ()
typ zdroje kotel
způsob dodávky paliva ruční
rozměry (750×750×1000) 1690x830x1310 [mm]
hmotnost 702 [kg]
předepsané palivo dřevo
jmenovitý tepelný výkon 40 [kW]
jmenovitý tepelný příkon 44.1 [kW]
účinnost při jmenovitém tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.65 [%]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 98 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 30 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí pří jmenovitém výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 19 [mg.m-3]
nejnižší částečný výkon dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 40 [kWh]
účinnost při nejnižším částečném tepelném výkonu; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) 90.65 [%]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) CO 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TOC 0 [mg.m-3]
mezní hodnoty emisí při nejnižším částečném výkonu1; dle ČSN EN 303-5 (kotle) nebo dle ČSN EN 13 240 (krbová kamna s výměníkem) TZL 0 [mg.m-3]
emisní třída 5
minimální objem akumulačního zásobníku - NP 2200 [l]
minimální objem akumulačního zásobníku - NZU 2200 [l]
průměrná spotřeba paliva 10.7 [kg.h-1]
doba hoření plné vsázky paliva při jmenovitém výkonu 3 [h]
objem vodní náplně 68.9 [l]
připojení k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 1, 230, 50
maximální elektrický příkon 180 [W]
průměrný elektrický příkon při provozu 180 [W]
dochlazovací smyčka ano
připojovací nátrubky 6/4 "
maximální provozní přetlak 0.4 [MPa]
průměr odtahového hrdla spalin 160 [mm]
minimální provozní tah komína 25 [Pa]
hladina akustického výkonu Lw 65 [dB(A)]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek) ne
Výrobci
Výrobce VIADRUS a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VIADRUS
Právní forma a.s.
29400082
Email lligocki@viadrus.cz
Web www.viadrus.cz
Telefon +420 596 083 050
Fax +420 596 082 822
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bezručova
čp. 300
Obec Bohumín
PSČ 735 81
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne