Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Kondenzační kotel Vitodens 200-W 13 kW
Kód výrobku SVT298
Typ výrobku B2HA 13 kW
Obrázek výrobku vitodens_200_w.jpg
Stručný popis výrobku Pozor, už není v aktuálním prodejním programu. - Závěsný kondenzační kotel s nerezovou spalovací komorou Inox-Radial a sálavým hořákem Matrix s automatickou adaptací na kvalitu plynu a teplotu spalovacího vzduchu Lambda Pro Control.
Dovozce Viessmann spol. s r.o.
Web www.viessmann.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 12-0203-GEE
Datum vystavení certifikátu shody 20.02.2013
Prohlášení o shodě číslo 5623 296 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.06.2012
Technologie
Parametry
Plynové kotle ()
druh kotle kondenzační
typ kotle topný
provedení kotle C
způsob regulace modulovaná
rozměry (750×750×1000) 360x450x850 [mm]
hmotnost 41 [kg]
maximální tepelný výkon 13.0 [kW]
minimální tepelný výkon 3.2 [kW]
rozsah tepelného výkonu pro ohřev teplé vody (pouze v případě kombinovaného kotle nebo kotle s vestavěným zásobníkem) 0 [kW]
účinnost při jmenovitém výkonu 96.6 [%]
účinnost při částečném výkonu 107.7 [%]
maximální hodnoty emisí CO 44.23 [mg.m-3]
38.0 [mg.kWh-1]
maximální hodnoty emisí NOx 38.5 [mg.m-3]
33.1 [mg.kWh-1]
splnění maximálních hodnot příměsí v kondenzátu dle požadavků Programu ano
objem vody ve výměníku tepla 1.8 [l]
objem integrovaného zásobníku teplé vody 0 [l]
elektrický příkon 35 [W]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek); nutno doložit ne
hladina akustického výkonu LW 38.9 [dB(A)]
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne