Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Capatect Minera Line
Kód výrobku SVT3006
Typ výrobku Vnější kontaktní zateplovací systém
Obrázek výrobku capatect_minera_line.pdf
List výrobku stáhnout
Stručný popis výrobku Nanejvýš kvalitní izolační systém MINERA - LINE je extrémně difúzní, robustní, nehořlavý a má dlouhou životnost z důvodu použití výhradně minerálních složek - izolačního materiálu z minerálních vláken, minerálních tmelů a šlechtěných omítek
Dovozce Český Caparol s.r.o.
Web www.caparol.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-020-025040
Datum vystavení certifikátu shody 20.10.2010
Prohlášení o shodě číslo 1/2012
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.10.2012
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.040 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_minera_line_konecna_verze.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ano
prohlášení o vlastnostech/shodě 3006.pdf
Výrobci
Výrobce Český Caparol
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Český Caparol
Právní forma s.r.o.
60825847
Email michaela.ondrichova@caparol.cz
Web www.caparol.cz
Telefon +420 387 203 402
Fax +420 387 203 422
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Litvínovice
čp. 32
Obec České Budějovice
PSČ 342 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne