Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solárně termický kolektor KPC 1+
Kód výrobku SVT3057
Typ výrobku KPC 1+
Obrázek výrobku obr_kpc_1.jpg
Stručný popis výrobku Plochý lyrový kolektor KPC 1+, rozměry 103 x 203 x 9,2 cm, plocha apertury - 1,92 m2, pro svislou montáž , hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, hliníkový lyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem Alanod Mirosol
Dovozce R E G U L U S spol. s r.o.D
Web www.regulus.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 130163T
Datum vystavení certifikátu shody 28.02.2013
Prohlášení o shodě číslo bez čísla
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.02.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1030x2030x92 [mm]
hmotnost 42 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.09 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 1.92 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.80 [-]
účinnost kolektoru 0.671 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1289.18 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.85 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0145 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 157 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1 [MPa]
vodní objem 1.37 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Regulus spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Regulus spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
45317020
Email topeni@regulus.cz
Web www.regulus.cz
Telefon +420 241 764 506
Fax +420 241 763 976
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Do Koutů
čp. 1897/3
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne