Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda Vitocal 300-A
Kód výrobku SVT307
Typ výrobku 300-A AWCI-AC
Obrázek výrobku vitocal_300_a.jpg
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění,ohřev teplé vody a bazénů a chlazení, pro vnitřní instalaci. S modulací kompresoru Digital Scroll
Dovozce Viessmann spol. s r.o.
Web www.viessmann.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CZ - 0060/2013
Datum vystavení certifikátu shody 10.01.2013
Prohlášení o shodě číslo 5695 874 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 22.07.2010
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 946x880x1870 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 289 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 9 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.9 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 60 [°C]
typ kompresoru Digital Scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu pulsní
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3/N/PE 400V/50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 4.3 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje 0
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 0
použité chladivo R407C
hmotnost chladiva 5.1 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 48 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne